Paluu Suomesta Afganistaniin - IOM:n rooli


Date Publish: 
Monday, May 8, 2017
Tags: 
Finland

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toimii Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelutarjoajana avustetun vapaaehtoisen paluun ja paluutuen toteutuksessa. IOM:llä ei ole Suomen kanssa sopimusta tahdonvastaisesti käännytettyjen avustamisesta, eikä IOM voi osallistua tahdonvastaisesti käännytettyjen matkajärjestelyihin. Järjestön perusasiakirjan mukaisesti, IOM voi avustaa vain vapaaehtoista paluumuuttoa (http://www.iom.int/constitution).

IOM:n mukaan vapaaehtoisen paluun ja sitä tukevan paluutuen tulisi aina olla ensisijainen ja suositeltava paluumuoto, koska se on kestävin vaihtoehto uudelleenkotoutumista ajatellen. Paluutuki helpottaa ja tukee yksilön uudelleenkotoutumista riippumatta paluumaassa ja paluuyhteisössä saatavilla olevasta paikallisesta tuesta. Näin tuetaan myös paluumaan kehitystä ja vakautta laajemmassa mittakaavassa.

IOM tekee kaikki avustetun vapaaehtoisen paluun matkajärjestelyt itse, eikä IOM:n avustamia palaajia yhdistetä koskaan tahdonvastaisesti käännytettyjen matkoihin, tai poliisin tai muiden viranomaistahojen tarjoamien/järjestämien ns. vapaaehtoisen paluun lentojen kanssa. IOM ei ole järjestänyt avustetun vapaaehtoisen paluun palaajille tilauslentoja Suomesta.

IOM:n Afganistanin maatoimisto toteuttaa EU:n (DG DEVCO) rahoittamana Reintegration & Development Assistance in Afghanistan -hanketta, joka antaa rajoitettua tukea maahantulon jälkeen (Post Arrival Reintegration Assistance, PARA). PARA-hankkeiden toteutus edellyttää aina paluumaan viranomaisten hyväksynnän. Afganistanissa tukea annetaan hallituksen pyynnöstä ja hyväksymänä.

Tämä uudelleenkotoutumis- ja kehityshanke on alkanut 15. maaliskuuta 2017 ja sillä pyritään vastaamaan myös muiden kuin vapaaehtoisesti palaavien välittömiin humanitaarisiin tarpeisiin. Tämä EU:n rahoittama hanke on nelivuotinen, ja siihen myönnetty 18 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tukea paluumuuttajia, heidän perheitään ja yhteisöjään Afganistanissa, jotta paluu olisi kestävää.

Hanke sisältää välittömän vastaanottotuen 2000 paluumuuttajalle ensimmäisen vuoden aikana. Edellä mainittu välitön vastaanottotuki Afganistanissa sisältää:

  • IOM on tulijoita vastassa Kabulin lentokentällä maahantulomuodollisuuksien jälkeen.
  • Tarvittaessa tulijoille tehdään terveystarkastus ja psykososiaalinen arviointi, ja tarpeen mukaan annetaan perusterveydenhoitoa.
  • Tulijoille tarjotaan jatkokuljetus lopulliseen määränpäähän.
  • Väliaikainen majoitus vastaanottokeskuksessa, jos he eivät pääse matkaamaan määränpäähän heti.

Tukeakseen turvallista, ihmisarvoista ja kestävää uudelleenkotoutumista, tämä hanke antaa tukea kahdeksalle yhteisölle, joista on joko lähtenyt suuri määrää asukkaista siirtolaisiksi tai muuttanut takaisin ulkomailta. Avulla pyritään tukemaa yhteisöjen kehitystä, paikallisten yritysten toimintaa sekä ammattikoulutusta ja toimeentulon edellytyksiä, jotta paluumuuttajien uudelleensopeutuminen onnistuisi paremmin. Tähän hankkeeseen ei sisälly avustetun vapaaehtoisen paluun paluutukeen sisältyvää henkilökohtaista tukea (joko käteisenä tai hyödyketukena), vaan tuki ohjataan paikallisyhteisöille. Hanke seuraa ja arvio näiden tukimuotojen toimivuutta, ja tulosten perusteella arvioidaan ja kehitetään hankeen toteutusta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Vuonna 2016 IOM avusti yhteensä Suomesta 2116 vapaaehtoisesti palannutta henkilöä, joista 144 palasi Afganistaniin. Tammi-maaliskuussa 2017 palaajia on ollut 520, ja heistä 17 on palannut Afganistaniin.